Nairobi
Tel: +254204400649
Email: info@blinkstudio.co.ke
25269 Waiyaki Way
ABC Place,Nairobi
00100

Avic Towers

Waiyaki Way, Westlands